1987
ŠKUC-Magnus English Site
Facebook

Leto 1987: odpoved

25. maja, na Dan mladosti, bi se moral začeti četrti festival Magnus 87, na katerem se načrtuje predvajanje filmov The Fourth Men (Nizozemska, 1983, režija Paul Verhoeven), Casta diva (Italija/Francija, 1954, režija Carmine Gallone), Naughty Boys (1986, režija Wellson Chin Sing-Wai), A Strange Love Affair (Belgija/Nizozemska, 1985, režija Eric De Kuyper in Paul Verstaten) in Behind Glass (Nizozemska, 1981, režija Ab van Ieperen), video projekcije art in dokumentarnega videa. Vendar se proti organizatorju, sekciji Magnus, sproži politična in medijska gonja: politične sile in mediji prekvalificirajo načrtovani festival v ťmednarodni kongres homoseksualcevŤ. Svet za socialno in zdravstveno varstvo RK SZDL in ljubljanska inšpekcijska služba skleneta, ťda bi bilo treba kongres prepovedatiŤ, ťsaj bi shajanje te rizične skupine iz vse Evrope pomenilo resno nevarnost zaradi širjenja aidsaŤ. Festival se preloži najprej na oktober, kasneje na december, vendar se v taki obliki - kot del festivala Magnus - več ne zgodi.

 

ŠKUC-Magnus | O nas | Preventiva HIV/aids | Proti homofobiji | FGLF | FGLF 2014 | FGLF 2013 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | Koristno | Zgodovina | Kontakti |